Waarom met paarden?

Paarden communiceren met elkaar door middel van hun lichaamstaal. Zij zijn experts in het opvangen van non-verbale signalen. Sterker nog, het is voor hen van levensbelang! Het paard is een prooidier én een vluchtdier en leeft in een kudde. Paarden zijn van elkaar afhankelijk om te kunnen overleven. Het zijn sociale dieren die in de kudde ieder een eigen rol vervullen. Zij hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden. Door deze eigenschappen zal een paard vanuit zijn paardzijn reageren op menselijk gedrag. Het paard spiegelt als het ware het gedrag van de mens. Door dit te observeren en terug te geven, worden mensen bewust van hun eigen handelen.

Daarnaast stralen paarden kracht uit en zijn sterk. In bijvoorbeeld de mythologie staat het paard voor kracht en stabiliteit maar ook voor zachtmoedigheid, vrijheid en (innerlijk)reizen.